Մանրամասների համար զանգահարեք +37410 28 76 30, +37494 28 76 30
հեռախոսահամարով կամ գրեք մեր էլ. հասցեին bnak@mikshin.am
Նորությունները էլ. հասցեով ստանալու համար կարող եք բաժանորդագրվել
 • Բնակարան
  տիպ 35 գործակիցը 1
  98.42մ²
  Գինը 35'431'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  37'381'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 10'629'360 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  11'019'360 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 36 գործակիցը 1
  47.23մ²
  Գինը 17'002'800 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  18'952'800 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 5'100'840 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'490'840 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 37 գործակիցը 1
  122.59մ²
  Գինը 44'132'400 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  46'082'400 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 13'239'720 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  13'629'720 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 38 գործակիցը 1
  93.11մ²
  Գինը 33'519'600 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  35'469'600 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 10'055'880 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  10'445'880 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 39 գործակիցը 1
  46.89մ²
  Գինը 16'880'400 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  18'830'400 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 5'064'120 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'454'120 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 40 գործակիցը 1
  93.77մ²
  Գինը 33'757'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  35'707'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 10'127'160 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  10'517'160 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 41 գործակիցը 1
  72.98մ²
  Գինը 26'272'800 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  28'222'800 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 7'881'840 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  8'271'840 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 42 գործակիցը 1
  101.32մ²
  Գինը 36'475'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  38'425'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 10'942'560 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  11'332'560 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 43 գործակիցը 1
  81.59մ²
  Գինը 29'372'400 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  31'322'400 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 8'811'720 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  9'201'720 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 44 գործակիցը 1
  43.22մ²
  Գինը 15'559'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  17'509'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 4'667'760 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'057'760 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 45 գործակիցը 1
  144.81մ²
  Գինը 52'131'600 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  54'081'600 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 15'639'480 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  16'029'480 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 46 գործակիցը 1
  98.42մ²
  Գինը 35'431'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  37'381'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 10'629'360 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  11'019'360 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 47 գործակիցը 1
  45.77մ²
  Գինը 16'477'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  18'427'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 4'943'160 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'333'160 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 48 գործակիցը 1
  123.46մ²
  Գինը 44'445'600 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  46'395'600 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 13'333'680 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  13'723'680 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 49 գործակիցը 1
  123.46մ²
  Գինը 44'445'600 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  46'395'600 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 13'333'680 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  13'723'680 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 50 գործակիցը 1
  45.77մ²
  Գինը 16'477'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  18'427'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 4'943'160 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'333'160 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 51 գործակիցը 1
  91մ²
  Գինը 32'760'000 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  34'710'000 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 9'828'000 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  10'218'000 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 52 գործակիցը 1
  98.42մ²
  Գինը 35'431'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  37'381'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 10'629'360 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  11'019'360 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 53 գործակիցը 1
  45.77մ²
  Գինը 16'477'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  18'427'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 4'943'160 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'333'160 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 54 գործակիցը 1
  123.46մ²
  Գինը 44'445'600 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  46'395'600 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 13'333'680 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  13'723'680 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 55 գործակիցը 1
  123.46մ²
  Գինը 44'445'600 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  46'395'600 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 13'333'680 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  13'723'680 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 56 գործակիցը 1
  45.77մ²
  Գինը 16'477'200 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  18'427'200 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 4'943'160 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  5'333'160 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 57 գործակիցը 1
  91մ²
  Գինը 32'760'000 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  34'710'000 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 9'828'000 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  10'218'000 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 58 գործակիցը 1
  107.9մ²
  Գինը 38'844'000 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  40'794'000 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 11'653'200 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  12'043'200 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 59 գործակիցը 1
  55.75մ²
  Գինը 20'070'000 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  22'020'000 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 6'021'000 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  6'411'000 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  Դիրքը

 • Բնակարան
  տիպ 60 գործակիցը 1
  125.75մ²
  Գինը 45'270'000 ՀՀ դրամ
  +
  1'950'000 ՀՀ դրամ ավտոկայանատեղի
  =
  47'220'000 ՀՀ դրամ
  Կանխավճար 13'581'000 ՀՀ դրամ
  բնակարան
  +
  390'000 ՀՀ դրամ
  ավտոկայանատեղի
  =
  13'971'000 ՀՀ դրամ

 • Բնակարանի
  Հատակագիծ

  ՉԱՓԵՐԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԵՆ, ՀՆԱՐԱՎՈՐ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
 • Բնակարանի
  ԴիրքըԴիտեք Ձեր բնակարանը ինտերակտիվ քարտեզի վրաՄեր բնակարանների առավելությունները

Մատչելիություն
Կայունություն
Ենթակառուցվածք
Ինչպես գտնել առավել համապատասխան
բնակարանը

ՀԻՓՈԹԵՔԻ ՀԱՇՎԻՉ

ԱՄՍԱԿԱՆ ՎՃԱՐ  (ՀՀԴ)


Հիփոթեքի գումարը  (ՀՀԴ)


Ժամկետ  (ամիսներով)


Տարեկան տոկոսադրույք  (%)